Aktualności

13 grudnia 2023

Aktualizacja: 1,2 mld zł dla firm z branży czasu wolnego

Na I kwartał 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie naboru w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Będzie on dedykowany dla firm działających w sektorach HoReCa, turystyki i kultury, które w roku 2020 lub 2021 zanotowały przynajmniej 30-procentowy spadek sprzedaży w porównaniu do roku poprzedzającego. Wsparcie ma na celu zniwelowanie skutków pandemii COVID-19, której efekty odczuwalne są we wskazanym sektorze nawet obecnie.

O dotację mogą ubiegać się podmioty z całego kraju, jednakże projekty będą obsługiwane przez operatorów regionalnych, odpowiedzialnych za regiony obejmujące następujące województwa:
– Polska Fundacja Przedsiębiorczości, region nr 1:
woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie;
– Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., region nr 2:
woj. mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;
– Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., region nr 3:
woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie;
Fundusz Górnośląski S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., region nr 4:
woj. łódzkie, opolskie i śląskie;
– Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, region nr 5:
woj. dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

Poza wymienionym powyżej spadkiem sprzedaży, warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie kryteriów wielkości przedsiębiorstwa (MŚP) oraz możliwość uzyskania pomocy de minimis (której wartość od 2024 r. nie może przekroczyć 275 300 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat).

Dofinansowaniem objęte zostaną koszty służące rozwojowi firm, w tym:
– inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną;
– podnoszenie kwalifikacji pracowników;
– usługi rozwojowe inne niż szkolenia.

Dotację będzie można uzyskać na zakup:
– robót i materiałów budowlanych;
– odnawialnych źródeł energii;
– środków trwałych;
– wartości niematerialnych i prawnych;
– szkoleń;
– usług doradczych, studiów wykonalności i modeli biznesowych.

Wydatki można realizować w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. Okres realizacji projektu nie może jednak rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku oraz zakończyć nie później, niż do końca stycznia 2026 r.

Warunki wsparcia:
– poziom wsparcia – do 90%;
– minimalna kwota dofinansowania – 50 000 PLN;
– maksymalna kwota dofinansowania – 540 000 PLN.

Warto również zauważyć, że wg wstępnych założeń wnioski mają być oceniane na bieżąco, w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Zainteresowanych udziałem w programie zachęcamy do kontaktu.

Dlaczego my?
Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze projektów z branży turystycznej.
Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację oraz skutecznie rozliczyliśmy 39 projektów z tej branży, na łączną kwotę 21 113 722,34 zł.

« Powrót