Aktualności

26 maja 2020

Badania i rozwój – trwające nabory

Rozpoczynają się ostatnie tygodnie wyścigu o dotacje z NCBiR. W ramach cyklu konkursów „szybka ścieżka” (111 POIR) firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Wybór konkursów jest szeroki i obejmuje zarówno program ogólny, jak i wąsko wyspecjalizowane programy tematyczne. W każdym z programów maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy i wynosi:

WielkośćBadania przemysłowePrace rozwojowePrace przedwdrożeniowe
Mikro-80%60%90%
Małe80%60%90%
Średnie75%50%90%
Duże65%40%n/d

Natomiast jednostki naukowe mogą liczyć na wsparcie rzędu 100% wydatków kwalifikowalnych.

Aktualne możliwości uzyskania wsparcia:

 • 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka
 • 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy
 • 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”
 • 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Najważniejsze informacje:

1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka:

 • Beneficjenci: przedsiębiorstwa (bez względu na wielkość), konsorcja (w tym naukowo-przemysłowe);
 • Projekty realizowane na obszarze woj. innych, niż mazowieckie;
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia: 1 000 000 zł (projekty realizowane samodzielnie) lub 2 000 000 zł (projekty realizowane w konsorcjum);
 • Termin składania wniosków – do dnia 18 czerwca 2020 r.

5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy:

 • Beneficjenci: przedsiębiorstwa (bez względu na wielkość), konsorcja (w tym naukowo-przemysłowe);
 • Projekty dotyczące obszarów: Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki, nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych, działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii;
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia: 1 000 000 zł (projekty realizowane samodzielnie) lub 2 000 000 zł (projekty realizowane w konsorcjum);
 • Termin składania wniosków – do dnia 31 grudnia 2020 r.

8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”:

 • Beneficjenci: przedsiębiorstwa (bez względu na wielkość), konsorcja, uczelnie;
 • Projekty dotyczące niskoemisyjnych technologii grzewczych, w tym zagadnień tj.: konstrukcji i instalacji pomp ciepła, pompy ciepła w przemyśle i ciepłownictwie, konstrukcje kotłów,  automatyka i systemy sterowania kotłów, konstrukcje indywidualne ogrzewacze pomieszczeń, urządzenia dla ciepłownictwa, fotowoltaika;
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia: 400 000 zł;
 • Termin składania wniosków – do dnia 30 czerwca 2020 r.

4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie”:

 • Beneficjenci: przedsiębiorstwa (bez względu na wielkość), konsorcja (w tym naukowo-przemysłowe);
 • Projekty dotyczące obszarów: paliwa ciekłe, paliwa gazowe, elektromobilność;
 • Projekty realizowane na obszarze woj. innych, niż mazowieckie;
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia: 1 000 000 zł (projekty realizowane samodzielnie) lub 2 000 000 zł (projekty realizowane w konsorcjum);
 • Termin składania wniosków – do dnia 10 lipca 2020 r.

Niezależnie od konkursu, wszystkie projekty muszą posiadać charakter badawczy i obejmować badania przemysłowe oraz (obowiązkowo) prace rozwojowe. Spodziewany wynik prac B+R powinien natomiast wykazywać innowacyjność oraz znajdować zastosowanie w gospodarce i nadawać się do komercjalizacji.

Koszty podlegające finansowaniu:

 • koszty wynagrodzeń personelu odpowiedzialnego za realizację badań;
 • koszty podwykonawstwa (do 60% budżetu projektu): usługi wnoszące merytoryczny wkład w zakres badań;
 • pozostałe koszty bezpośrednie (amortyzacja sprzętu używanego do badań, usługi, zakup materiałów do prób i budowy prototypu itp.);
 • koszty pośrednie.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

« Powrót