Aktualności

31 maja 2023

BGK oferuje 660 mln zł na wspieranie zielonych inwestycji w firmach – rusza nabór w programie Kredyt Ekologiczny

Od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski w programie „Kredyt ekologiczny”, finansowanym z FENG na lata 2021-2027.

O wsparcie mogą się ubiegać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 3000 pracowników (tzw. small mid-caps oraz mid-caps) z całego kraju. Wsparcie będzie dotyczyło modernizacji posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii – o min. 30% w porównaniu do stanu początkowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie na realizację inwestycji polegających na zwiększaniu ogólnie pojmowanej efektywności energetycznej i energooszczędności. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – co najmniej w okresie od dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku do dwóch lat liczonych od zakończenia realizacji inwestycji objętej wsparciem.

Proponowane przez BGK kierunki inwestycji obejmują:

  • termomodernizację budynków;
  • wymianę źródeł energii na ekologiczne;
  • wymianę posiadanych maszyn, urządzeń oraz instalacji na efektywne energetycznie.

Maksymalna wartość wydatków podlegających finansowaniu stanowi równowartość kwoty 50 milionów euro.

Koszty kwalifikujące się do wsparcia:

  • zakup robót i materiałów budowlanych,
  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know-how lub innych praw własności intelektualnej,
  • usługi w zakresie opracowania studiów, ekspertyz, koncepcji oraz projektów technicznych, związanych z projektem.

Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 80% i jest uzależniony od następujących czynników:

  • lokalizacja inwestycji,
  • wielkości przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie,
  • rodzaj kosztu.

Zauważyć trzeba, że wsparcie w programie przybierze formę tzw. premii ekologicznej. Polega ona na częściowym umorzeniu kredytu ekologicznego, z którego mają być pokrywane koszty kwalifikowane. W tym celu, przed złożeniem wniosku przedsiębiorca musi przedstawić kopię warunkowej umowy kredytu ekologicznego lub promesę udzielenia takiego finansowania. Dlatego też, zachęcamy do kontaktu, aby nie czekali Państwo do ostatniej chwili.

« Powrót