Aktualności

2 kwietnia 2024

BGK ogłosił nowy konkurs w programie Kredyt ekologiczny

Polskie przedsiębiorstwa zatrudniające do 3000 osób (MŚP, small mid-caps oraz mid-caps) stoją przed nową szansą uzyskania finansowania tzw. zielonych inwestycji, w zakresie szerokorozumianej efektywności energetycznej, takich jak:
– termomodernizacja budynków;
– wymiana źródeł energii na ekologiczne;
– wymiana posiadanych maszyn, urządzeń oraz instalacji na efektywne energetycznie.
Do rozdysponowania czeka 660 mln zł. Wnioski przyjmowane będą od 25.04.2024 r. do 25.07.2024 r.*

Podobnie jak w zeszłym roku, finansowanie przyznawane będzie w formie tzw. premii ekologicznej, polegającej na umorzeniu części kapitałowej kredytu ekologicznego, z którego mogą zostać sfinansowane następujące rodzaje kosztów:
– środki trwałe;
– roboty i materiały budowlane;
– wartości niematerialne i prawne;
– usługi doradcze (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne).

Maksymalna wartość wydatków podlegających finansowaniu stanowi równowartość kwoty 50 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 80% i jest uzależniony od następujących czynników:
– lokalizacja inwestycji,
– wielkość przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie,
– rodzaj kosztu.

Niezmienione w porównaniu do poprzedniego roku pozostają również pozostałe specyficzne wymogi w programie:
– obniżenie zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji inwestycji o minimum 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu;
– konieczność przedstawienia na etapie składania wniosku o dofinansowanie audytu energetycznego;
– konieczność pozyskania promesy kredytowej.
Zachęcamy do kontaktu, aby nie czekali Państwo do ostatniej chwili.

* termin naboru może ulec wydłużeniu lub skróceniu, z zastrzeżeniem, że nie może zakończyć się wcześniej, niż 07.05.2024 r.

« Powrót