Aktualności

20 grudnia 2022

Dotacje 2021-2027 – dostępne poziomy wsparcia

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy regionalne dla budżetu planowanego na lata 2021-2027. Jednym z kluczowych zagadnień było zatwierdzenie w nowych programach uaktualnionej mapy określającej poziomy wsparcia dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Firmy korzystające z tej pomocy mogą liczyć na dofinansowanie do 70%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Poniższa grafika przedstawia poziomy dofinansowania dla każdego regionu z osobna:

Jednocześnie, będzie istniała możliwość zwiększenia poziomu wsparcia. W ramach pomocy de minimis możliwe jest uzyskanie nawet do 85% dofinansowania. Możliwość skorzystania z tej opcji ograniczać może jednak stopień wykorzystania przysługującego limitu, wynoszącego obecnie 200 tys. EUR dla dwóch pełnych lat wstecz oraz okresu bieżącego w roku uzyskania pomocy.

Zasadniczo wyższe poziomy dofinansowania – nawet do 80% – będą również oferowały programy związane z finansowaniem projektów B+R. Nie będzie w nich obowiązywało kryterium lokalizacji, jednakże poziom dofinansowania uzależniony będzie od trzech czynników:

  • wielkości przedsiębiorstwa;
  • rodzaju prac badawczo-rozwojowych;
  • późniejszego upowszechnienia uzyskanych wyników.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.

« Powrót