Aktualności

10 czerwca 2020

Dotacje dla średnich firm na bieżącą działalność

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dedykowany średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wsparcie obejmuje bieżące finansowanie firm, związane z tzw kapitałem obrotowym. Oznacza to, że otrzymane środki mogą zostać spożytkowane na dowolny cel, co jest absolutną nowością w dziedzinie funduszy europejskich dla firm.

Ewenement stanowi również poziom dofinansowania – 100% wydatków kwalifikowalnych, jak również sposób wypłacania dotacji – wyłącznie w formie zaliczki. Kwota dofinansowania (maksymalnie do 429 827,49 PLN) obliczana jest na podstawie stanu zatrudnienia na dzień złożenia wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie średnie przedsiębiorstwa. Jednocześnie beneficjenci mogą prowadzić działalność w dowolnej branży (z wyjątkiem sektorów wykluczonych ze wsparcia*) oraz w dowolnym miejscu na terenie RP.

Warunki uczestnictwa w programie obejmują:

 • niekwalifikowanie się sytuacji przedsiębiorstwa do trudnej wg stanu na koniec 2019 r.;
 • wykazanie spadku przychodów o minimum 30% – w stosunku miesiąc do miesiąca lub w stosunku rok do roku (za wskazany miesiąc kalendarzowy, np. kwiecień 2020 r. do kwietnia 2019 r.).

Pula środków w naborze wynosi:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł;
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim – 500 000 000,00 zł;
 • dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach – 1 600 000 000,00 zł.

O pozytywnej ocenie projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Dlatego też zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z naszymi specjalistami.

* katalog działalności wykluczonych ze wsparcia obejmuje m.in.:

 • elektrownie jądrowe;
 • produkcję i przetwórstwo wyrobów tytoniowych;
 • porty lotnicze;
 • rybołówstwo i akwakulturę;
 • produkcję napojów alkoholowych;
 • produkcję lub dystrybucję treści pornograficznych;
 • obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • prowadzenie gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • produkcję lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • działalność instytucji finansowych, bankowych oraz kas spółdzielczych.
« Powrót