Aktualności

15 stycznia 2020

Dotacje na utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego

Ostatnia szansa na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę B+R. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dz. 2.1.

Na początku marca Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosi kolejny, prawdopodobnie już ostatni konkurs.
Wnioski przyjmowane od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r. będą dotyczyły wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych – finansowane w ramach działania PO IR 2.1.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na inwestycje w:

 • aparaturę,
 • sprzęt,
 • technologie,
 • inną infrastrukturę,
  niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z tworzeniem innowacyjnych produktów i usług – elementem projektu jest przedstawienie dokładnego programu prac B+R (agendy badawczej).

Przedmiotem dofinansowania mogą być również koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Poziomy dofinansowania wynoszą w zależności od regionu:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw: od 30% do 70%;
 • dla średnich przedsiębiorstw: od 20% do 60%;
 • dla dużych przedsiębiorstw: od 10% do 50%;

Najniższy poziom dotyczy m. st. Warszawy, a ponadto obniżone dofinansowanie otrzymają beneficjenci z:

 • podregionu warszawskiego zachodniego: o 30 pkt. procentowych od maksymalnych wielkości;
 • województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego: o 25 pkt. procentowych od maksymalnych wielkości;
 • województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego (pozostała część oprócz ww.), opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego: o 15 pkt. procentowych od maksymalnych wielkości;

Maksymalne poziomy obowiązują natomiast dla inwestycji realizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i/lub podkarpackim.

Z uwagi na skomplikowany charakter projektów, zapraszamy do kontaktu możliwie najszybciej.

« Powrót