Aktualności

28 listopada 2022

Fundusze europejskie 2021-2027 – plany na I kwartał 2023 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej finalizuje obecnie prace nad wdrażaniem programów w okresie budżetowania 2021-2027. Jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów zdobycia finansowania dla przedsiębiorców będzie FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

Według planów Ministerstwa, pierwszymi konkursami planowanymi do ogłoszenia na początku I kwartału 2023 r. będą:

 • „Wsparcie dla przedsiębiorców” – środki będą poświęcone realizacji szeroko rozumianych inwestycji ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw;
 • „Kredyt na innowacje technologiczne” – częściowe umorzenie kredytów zaciąganych na cele związane z wdrażaniem nowych technologii. 

W nowej perspektywie spodziewane jest uruchomienie szeregu udogodnień dla firm:

 • klarowny podział instytucji finansujących – firmy MŚP będą obsługiwane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś przedsiębiorstwa duże – przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • wycofanie formuły konkursowej – wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, w ramach ustalonych uprzednio rocznych budżetów i oceniane na bieżąco;
 • modułowość projektów – możliwość łączenia w jednym wniosku o dofinansowanie różnych typów inwestycji:
  • prace badawczo-rozwojowe;
  • zakup aktywów trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacji;
  • infrastruktura B+R;
  • internacjonalizacja;
  • cyfryzacja;
  • kompetencje;
  • inwestycje proekologiczne.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

« Powrót