Aktualności

8 października 2021

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – założenia na lata 2021-2027

5 października 2021 r. zakończył się nabór w programie Bony na cyfryzację. Dla przedsiębiorstw była to najprawdopodobniej jedna z ostatnich szans pozyskania środków na rozwój innowacyjności, przypadających na kończącą się perspektywę 2014-2020.

Sukces Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój spowodował jednakże, iż rozważona została jego kontynuacja w latach 2021-2027. Z przyznanej puli ogólnej 76 mld euro, znaczna część środków została zagospodarowana na potrzeby wspierania inwestycji w innowacje, w tym m.in. w ramach tzw. FENG. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie inwestycji o charakterze badawczo-rozwojowym, związanym z wdrażaniem innowacji (w tym przemysłu 4.0) oraz ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Środki finansowe o łącznej wartości 7,9 mld EUR w postaci dotacji i zwrotnych instrumentów finansowych trafią w pierwszej kolejności do przedsiębiorstw, jak również do konsorcjów firm oraz firm i instytucji, instytucji z sektora nauki, instytucji otoczenia biznesu, takich jak ośrodki innowacji, czy instytucje finansowe.

FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki podtrzymuje założenia dwóch wcześniejszych programów: nie tylko Inteligentny Rozwój (POIR) z lat 2014-2020, lecz również Innowacyjna Gospodarka (POIG) z lat 2007-2013. W porównaniu do nich, przewidziano jednak dwie niezwykle ważne zmiany:

1) Do udziału w programie zostały dopuszczone duże przedsiębiorstwa, w tym: small mid-cap (firmy zatrudniające od 250 do 499 osób) oraz mid-cap (firmy zatrudniające od 500 do 3000 osób).

2) Uaktualniona została mapa pomocy regionalnej, prezentująca poziomy dofinansowania w podziale na województwo i wielkość firmy:

Przewidywany termin ogłoszenia pierwszych konkursów w nowej perspektywie to I kwartał 2022 r. O szczegółach poinformujemy niebawem. W międzyczasie zapraszamy do kontaktu.

« Powrót