Aktualności

13 października 2023

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – nabór wniosków o dofinansowanie

Do dnia 19.12.2023 r. mikro-, małe i średnie firmy z Polski Wschodniej* mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Dofinansowanie w ramach Etapu I programu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” dotyczy zakupu usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji. Jest to audyt przedsiębiorstwa mający na celu ustalenie możliwych zmian w zakresie:
• tworzenia i udziału w łańcuchach dostaw;
• wydłużania cyklu życia produktu;
• ekoprojektowania;
• przekształcania produktu w usługę lub usługi;
• tworzenia platform współdzielenia;
• symbiozy przemysłowej;
• odzysku i ponownego wykorzystania odpadów.

Warunki finansowania:
Wsparcie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 250 osób, którzy zamknęli przynajmniej 1 pełny rok obrotowy.
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy, niż 5 miesięcy.
Maksymalna wartość dofinansowania: 82 781 PLN.
Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Kolejny nabór w Etapie I przewidziany jest na okres od 04.04.2024 r. do 03.04.2025 r.
Jednakże, w okresie od 13.06.2024 r. do 19.12.2024 r. prowadzony będzie nabór w Etapie II programu. Firmy będą mogły w nim pozyskać do 3 500 000 zł dofinansowania na wdrażanie zaleceń wynikających z modelu biznesowego GOZ, w tym kosztów nabycia:
• usług doradczych;
• środków trwałych;
• wartości niematerialnych i prawnych;
• robót i materiałów budowlanych;
• usług szkoleniowych.
Zainteresowanych zachęcamy zatem do niezwłocznego kontaktu.

Uwagi:
* jako region Polski Wschodniej rozumiany jest obszar obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, a także mazowieckie z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego oraz warszawskiego zachodniego.

« Powrót