Aktualności

8 maja 2020

Kredyt na innowacje technologiczne – kolejny nabór w 2020 r.

18 maja br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi kolejny, siódmy konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP ponownie mogą uzyskać dofinansowanie na planowane projekty. W związku z polityką łagodzenia skutków epidemii COVID-19, przewidziano jednak wiele udogodnień, tj.:

 • zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł;
 • rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego;
 • zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej;
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych.

Z drugiej strony, firmy zamierzające pozyskać dofinansowanie, powinny uwzględnić warunki koniecznie uczestnictwa w programie:

 • konieczność uzyskania promesy kredytowej;
 • projekt musi prowadzić do wdrożenia innowacji technologicznej co najmniej na skalę przedsiębiorstwa (jednakże mocno zalecana jest innowacyjność na skalę kraju);
 • innowacja powinna dotyczyć nowego produktu lub usługi.

Niezmiennie, z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać firmy ze wszystkich branż. Jednakże, preferowane będą projekty, które wpisują się tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Inwestycje bezwzględnie powinny polegać na wdrożeniu produktowych innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac B+R.

Wydatki kwalifikujące się do dofinansowania, tj.:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • zakup środków trwałych (wraz z kosztami transportu i montażu),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,
  muszą prowadzić do wdrożenia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Wartość umorzenia uzależniona jest od wielkości firmy oraz lokalizacji projektu.

Ponadto, zachowany został warunek uczestnictwa, w postaci uzyskania promesy kredytowej od jednego z banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dlatego też istotną kwestią wpływającą na możliwość udziału w konkursie jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa.

Wnioski przyjmowane są od 1 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., do godz. 16:00.

Zapraszamy do kontaktu.

« Powrót