Aktualności

21 kwietnia 2020

Aktualizacja: Od fazy badań do fazy uruchomienia produkcji – Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje już szósty konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP mogą uzyskać dofinansowanie na planowane projekty.

Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać firmy ze wszystkich branż. Jednakże, preferowane będą projekty, które wpisują się tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli jeden z pięciu zakresów tematycznych:

 • zdrowe społeczeństwo,
 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
 • zrównoważona energetyka,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym- woda, surowce kopalne, odpady,
 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Inwestycje bezwzględnie powinny polegać na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac B+R, prowadzących do uzyskania innowacji przynajmniej w skali krajowej.

Wydatki kwalifikujące się do dofinansowania, tj.:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne,
  muszą prowadzić do wdrożenia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług.

O dofinansowanie ubiegać się mogą pomysłodawcy projektów finansowanych kredytem na innowacje technologiczne, przyznawanym na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy udziale własnym min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Wartość umorzenia może wynosić (w zależności od wielkości firmy oraz lokalizacji projektu) od 20% do 70%.

Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. Dodatkowo, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie promesy kredytowej. Dlatego też istotną kwestią wpływającą na możliwość udziału w konkursie jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa.

Wnioski przyjmowane są do 24 czerwca 31 maja, do godz. 16:00.

Kolejny nabór planowany jest natomiast na okres od 24 września do 30 grudnia. Więcej informacji pojawi się w dniu ogłoszenia.

« Powrót