Aktualności

19 marca 2020

Pandemia koronawirusa COVID-19: pakiet antykryzysowy dla beneficjentów funduszy UE

Zaistniałe w ostatnich tygodniach zagrożenie epidemiologiczne wywiera wyraźny wpływ na sferę społeczno-ekonomiczną, w tym negatywnie odbija się na realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie realizacją projektów finansowanych z funduszy UE otrzymały zestaw rekomendacji sugerujących:

 • wydłużanie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w trwających naborach,
 • wydłużanie terminów rozliczania i zamykania inwestycji,
 • rozliczania wydatków związanych z odwołanymi lub przesuwanymi wydarzeniami, tj. spotkania, szkolenia czy wyjazdy,
 • zmiana planów kontroli wydatków oraz (w miarę możliwości) ich prowadzenie w sposób zdalny, zza biurka.

Większa elastyczność w zarządzaniu przyznanym budżetem i możliwości zmiany przeznaczenia środków wymaga zmian legislacyjnych. Jednakże, Komisja Europejska zaproponowała pakiet działań ukierunkowanych na szybkie uruchamianie i rozliczanie pieniędzy.
Zarówno na poziomie UE-Polska, jak i na poziomie instytucji zarządzających/pośredniczących – beneficjenci możliwe jest wprowadzenie następujących działań:

 • zwiększenie wartości refundowanych środków z 90% do 100%,
 • zwiększenie poziomu dofinansowania dla beneficjentów środków UE o dodatkowe 10 pkt. proc.,
 • zwiększenie płatności zaliczkowych,
 • przesunięcie całości zaliczki rocznej z 2021 na rok 2020 z możliwości rozliczenia się z nich dopiero na koniec perspektywy,
 • przyspieszenie okresu refundowania środków,
 • rezygnacja z korekt netto,
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia, zwłaszcza dla projektów związanych z ochroną zdrowia,
 • ułatwienie relokowania budżetów między poszczególnymi funduszami i programami.

W chwili obecnej ocena wpływu ww. zmian na gospodarki i realizacji budżetu UE jest mocno utrudniona. Wierzymy jednak, że pomogą one zniwelował negatywne skutki pandemii.

« Powrót