Aktualności

1 lipca 2022

Perspektywa 2021-2027 – już niebawem rusza nabór w programie Kredyt na innowacje technologiczne

Z końcem czerwca sfinalizowane zostały rozmowy ws. Umowy Partnerstwa, prowadzone pomiędzy polskim rządem, a Komisją Europejską. Tym samym dla Polski został zakontraktowany budżet 76 mld euro, czyli ok. 348 mld zł. Może on zostać wykorzystany do 2029 r. Największa część środków (ok. 47,4 mld euro) zostanie spożytkowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jedną z pierwszych instytucji finansujących realizację projektów z nowej perspektywy finansowej będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Najprawdopodobniej już w październiku 2022 r. zostanie ogłoszony nabór w programie Kredyt na innowacje technologiczne. Jest to specyficzny sposób finansowania projektów, polegający na umorzeniu części kredytu zaciągniętego na cele inwestycyjne – w ramach tzw. premii technologicznej.

Dofinansowanie dotyczy kosztów zakupu:

  • nieruchomości (zabudowanych lub niezabudowanych);
  • prac i materiałów budowlanych;
  • środków trwałych (maszyn i urządzeń);
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Udział umorzenia ustalany jest w zależności od regionu realizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie. Najbardziej uprzywilejowane pod tym względem będą mikro- i małe przedsiębiorstwa z regionu tzw. Polski Wschodniej (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie), dla których przewidziano dofinansowanie w wysokości 70% nakładów na inwestycję. Wykluczone ze wsparcia są natomiast duże firmy z całej Polski oraz przedsiębiorstwa z Warszawy i okolic.

Ważną rolę dla uczestnictwa w programie odgrywają:

  • zdolność kredytowa;
  • kwestia wdrożenia (poprzez realizację inwestycji) wyników przeprowadzonych lub zakupionych prac B+R;
  • innowacyjność polegająca na wprowadzeniu nowego/udoskonalonego produktu lub zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego.

W celu określenia możliwości ubiegania się o wsparcie zapraszamy do kontaktu.

« Powrót