Aktualności

11 stycznia 2024

Podsumowanie przełomu starej i nowej perspektywy

Zakończenie minionego roku okazało się niewątpliwie pomyślne – zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Płynnie przeszliśmy od budżetu 2014-2020 do budżetu 2021-2027, odnosząc sukcesy zarówno w jednej, jak i w drugiej perspektywie finansowej.

W październiku 2023 r. rozstrzygnął się nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji mających na celu odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur. Był to jeden z ostatnich konkursów zakończonej perspektywy 2014-2020. Wśród zaakceptowanych do dofinansowania znalazły się projekty dwóch naszych klientów. Zdobyli oni dofinansowanie na zakup trzech jachtów, o łącznej wartości blisko 1 400 000 zł.

Październik 2023 r. to także pierwsze sukcesy w rozpoczętych programach z nowego budżetu 2021-2027. W programie „ścieżka SMART” pozyskaliśmy dofinansowanie dla dwóch projektów, o łącznej wartości 152 110 045,00 zł. Jest to dla nas szczególnie motywujące wydarzenie, zważywszy, że wsparcie w tym konkursie otrzymało jedynie 198 projektów na 1540 złożonych wniosków, a wniosek naszego klienta okazał się największy wśród wyłonionych do wsparcia.

W tym miejscu warto wspomnieć, że nasz dział rozliczeń w samym IV kwartale ubiegłego roku złożył 20 wniosków o płatność, rozliczających projekty zakończone przez naszych klientów. Dzięki temu, na ich konta wpłynęło blisko 5,5 mln zł.

Liczymy, że Nowy Rok 2024 przyniesie jeszcze więcej sukcesów – zarówno nam, jak i naszym klientom.

« Powrót