Aktualności

22 maja 2020

Polska Wschodnia – szanse na rozwój w II połowie 2020 r.

Mimo zawirowań spowodowanych epidemią COVID-19, firmy z tzw. Polski Wschodniej* mogą liczyć na nowe możliwości sfinansowania pomysłów na rozwój biznesu.

W II półroczu 2020 r. przewidziano kilka atrakcyjnych konkursów, pozwalających zdobyć środki wspomagające realizację projektów.

Internacjonalizacja MŚP

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Koszty kwalifikujące się do wsparcia:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Poziom dofinansowania: od 50% do 85%

Wnioski przyjmowane będą od 25 sierpnia do 24 września 2020 r.

Wzór na konkurencję

Program składa się z dwóch etapów polegających na nabyciu usługi doradczej (etap I) oraz na wdrożeniu zaleceń z niej wynikających (etap II). Oznacza to, że:

 • w etapie I dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.
 • w etapie II możliwy jest zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup usług doradczych.

Poziom dofinansowania: do 85% (etap I) oraz do 70% (etap II).

W I etapie wnioski przyjmowane będą w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r.

W II etapie wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 r. Przy czym z uwagi na konieczność zrealizowania I etapu, zachęcamy do kontaktu już teraz.

Dla firm spoza województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego istnieje odrębna propozycja uzyskania dofinansowania.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Program dotyczący inwestycji prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok. Ponadto, beneficjenci musiały osiągnąć przychody nie mniejsze, niż 600 000 zł, przynajmniej w jednym z trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.

Koszty kwalifikujące się do wsparcia:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
 • zakup nieruchomości
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Poziom dofinansowania: od 60% do 85%.

Wnioski przyjmowane będą od 25 sierpnia do 24 września 2020 r.

Podmioty zainteresowane wsparciem zachęcamy do kontaktu.

* jako „Polska Wschodnia” rozumiane są województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz podkarpackie

« Powrót