Aktualności

21 lipca 2020

Porozumienie ws. budżetu UE na lata 2021-2027

W dniu 21.07.2020 r. na szczycie UE w Brukseli uchwalono wieloletni budżet obowiązujący dla perspektywy 2021-2027. Łączna wartość środków planowanych do rozdysponowania wynosi 1,8 bln EUR – o 700 mld EUR w porównaniu do zakładanego pierwotnie w maju 2020 r. Z tej kwoty 750 mld EUR zostanie rozdzielone w formie dotacji lub preferencyjnych pożyczek w ramach tzw. funduszu odbudowy, w przeciągu najbliższych lat.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostaną ustalone dopiero w 2021 r. Zasada organizacji programów pomocowych w podziale na szczebel krajowy i szczebel regionalny pozostanie jednak bez zmian. Przewodnie tematy w nowej perspektywie to kontynuacja walki ze skutkami epidemii COVID-19, inwestycje w firmach, wsparcie eksportu, czy budowa sieci szerokopasmowych.

Polska, jako niezmiennie jeden z największych beneficjentów środków unijnych, ma otrzymać 124 mld EUR w postaci bezpośrednich dotacji. Kolejne 36 mld EUR zostanie udzielone w postaci pożyczek. Kluczowym warunkiem uzyskania dostępu do środków unijnych będzie jednak zachowanie praworządności.

« Powrót