Aktualności

3 lutego 2020

Projekty badawcze w woj. Pomorskim – NABÓR ANULOWANY

„Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” to program organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, pozwalający uzyskać finansowanie projektów badawczo-rozwojowych.


Projekt B+R powinien służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz zmierzać do osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej.

Projekty muszą się zawierać w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa pomorskiego:

 • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie oraz duże): zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z innymi przedsiębiorcami, szkołami wyższymi, IOB, organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dofinansowanie obejmuje koszty ujęte w ramach badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, tj.:

 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
 • koszty podwykonawstwa;
 • koszt zakupu elementów prototypu, materiałów eksploatacyjnych;
 • amortyzacja aparatury badawczej i WNiP;
 • koszty pośrednie – rozliczane metodą ryczałtową.
  Dodatkowo dla MŚP istnieje możliwość sfinansowania kosztów związanych z wprowadzeniem oferty na rynek (komponent wdrożeniowy), w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń.

Maksymalne poziomy dofinansowania:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: badania przemysłowe do 80%, prace rozwojowe do 60%, komponent wdrożeniowy do 55%;
 • Średnie przedsiębiorstwa: badania przemysłowe do 75%, prace rozwojowe do 50%, komponent wdrożeniowy do 50%;
 • Duże przedsiębiorstwa: badania przemysłowe do 65%, prace rozwojowe do 40%

Kolejny konkurs z Poddziałania 1.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego został ogłoszony w lutym, natomiast. same wnioski przyjmowane będą od 30 marca do 15 maja 2020 r.

Z uwagi na skomplikowany charakter projektów, zapraszamy podmioty zainteresowane do kontaktu w możliwie najszybszym terminie.

Z uwagi na panującą pandemie COVID-19 nabór został anulowany.

« Powrót