Aktualności

5 maja 2021

Przemysł 4.0 – dotacje na automatyzację

W dniach 15.06-30.06 br. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z wdrożeniem przez firmy produkcyjne rozwiązań związanych z cyfryzacją, automatyzacją lub robotyzacją.

Podstawowe wymogi uczestnictwa w konkursie:

 • posiadanie tzw. mapy drogowej (planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0);
 • posiadanie statusu małego lub średniego przedsiębiorstwa (liczącego od 10 do 250 osób);
 • osiągnięcie sprzedaży na poziomie min. 2 mln zł w jednym z trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia:

 • usługa opracowania mapy drogowej – maksymalnie 100 000 zł,
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia transformacji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how i innych praw własności intelektualnej.

Ww. koszty muszą zostać poniesione w przeciągu wybranych 12 miesięcy, jednakże najpóźniej do 30.09.2023 r.

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% ww. kosztów, lecz nie więcej, niż 800 tys. zł.

Efektem każdego projektu winno być wdrożenie nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

Technologie, których powinien dotyczyć projekt:

 1. Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 2. Roboty przemysłowe;
 3. Przemysłowy Internet rzeczy;
 4. Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 5. Cyberbezpieczeństwo;
 6. Chmura obliczeniowa;
 7. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 8. Sztuczna inteligencja;
 9. Blockchain;
 10. Druk addytywny (druk 3D).

Zainteresowane podmioty zachęcamy do kontaktu. Ze względu na konieczność opracowania mapy drogowej jeszcze przed złożeniem wniosku sugerujemy nie czekać na ostatnią chwilę.

« Powrót