Aktualności

14 grudnia 2020

Kolejne sukcesy w IV kw. 2020 r.

Ostatni kwartał mijającego 2020 r. przyniósł następne sukcesy na polu pozyskania wsparcia dla projektów naszych klientów. Mimo, że rok bieżący upływa pod znakiem pandemii COVID-19 oraz wynikających z niej utrudnień okazało się, że nie zwalniamy tempa.

Projekty naszych klientów z sukcesem uczestniczyły w konkursach:

 • 2.2.1. RPO woj. pomorskiego (Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne),
 • 1.3.5. RPO woj. warmińsko-mazurskiego (Usługi dla MŚP),
 • 3.3.3. PO IR (Go to brand),
 • 1.4. PO PW (Wzór na konkurencję),
 • 3.2.2. PO IR (Kredyt na innowacje technologiczne),
 • 1.1.1. PO IR (tzw. „szybka ścieżka”), w tym w konkursie specjalnym, poświęconym pracom badawczo-rozwojowym ukierunkowanym na tworzenie rozwiązań służących zwalczaniu skutków epidemii COVID-19.

W ww. programach możemy w dalszym ciągu poszczycić się wysoką lub wręcz 100-procentową skutecznością naszych działań, a wartość projektów, które będą realizować nasi klienci przekroczyła kwotę 25 mln zł.

Kolejne projekty naszych klientów, które uzyskały wsparcie z funduszy europejskich:

 • Wdrożenie nowej technologii produkcji regranulatu z odpadów LDPE (Zakład Usługowy Recyklon P. Radosz Sp. J.);
 • System mobilnej termowizji wykrywającej gorączkę, działający w oparciu o autorskie wiruso, wstrząso i wodoodporne gogle Rzeczywistości Rozszerzonej (konsorcjum firm SKA Polska Sp. z o. o. oraz VEO Sp. z o.o.);
 • Wdrożenie nowoczesnego procesu convertingu w produkcji pianek z tworzyw PET przez firmę Esfom;
 • Opracowanie systemu opartego na algorytmach sztucznej inteligencji w transporcie boksów chłodniczych (Stesar Sp. z o.o. Sp. K.);
 • Promocja na rynkach zagranicznych firm Metal-Trade.pl, Vacu Activ, VBW Engineering Sp. z o.o.;
 • Dostosowanie infrastruktury skutków pandemii Covid-19 w przedsiębiorstwach: Four Winds, Ośrodek Wypoczynkowy „Dorota”, Integra-plus, Mater s.c.;
 • Zakup sprzętu do układania kabli światłowodowych (Hardsoft s.c.).

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne wyniki oraz nabory i zapraszamy do współpracy.

« Powrót