Aktualności

22 kwietnia 2020

Walka z koronawirusem – konkurs na badania i rozwój

Konkurs 5/1.1.1/2020 (Szybka ścieżka – Koronawirusy) jest dedykowany przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw oraz konsorcjom publiczno-prywatnym.


W konkursie do dofinansowania zostaną wybrane projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celu Działania.

Projekty winny obejmować prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARSCoV-2.
Inny obszar badań może stanowić poprawa bezpieczeństwa biologicznego i ochrona społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Pełny zakres tematyczny:

  • Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym;
  • Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej;
  • Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.
    Efektem ww. prac B+R winno być opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji.

Budżet konkursu wynosi 200 milionów złotych, w tym 75 mln zł przeznaczone jest na wsparcie dla wnioskodawców z województwa mazowieckiego, zaś 125 mln zł- dla wnioskodawców z pozostałych województw.
Wartość kosztów w jednym projekcie nie może wynosić mniej, niż 1 mln PLN i nie więcej, niż 50 mln EUR.
Projekty muszą obejmować element eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wnioski przyjmowane są od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia do godz. 12:00.

Z uwagi na skomplikowany charakter projektów, zapraszamy do kontaktu możliwie najszybciej.

« Powrót