Aktualności

7 sierpnia 2023

Wsparcie dla firm na cyfryzację

Pod koniec IV kwartału 2023 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zamierza uruchomić nowy program grantowy Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP. Będzie to bezzwrotne wsparcie udzielane w ramach pomocy de minimis, dotyczące wdrażania rozwiązań zmierzających do cyfryzacji.

Podstawowe warunki wsparcia:

 • finansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających mniej, niż 250 pracowników);
 • wartość grantu – od 40 000 EUR do 200 000 EUR;
 • maksymalny poziom wsparcia – 70% kosztów projektu.

Technologie cyfrowe podlegające wsparciu:

 • wdrażanie systemów zarządzania zasobami (ERP);
 • automatyzacja procesów biznesowych;
 • analityka biznesowa;
 • e-commerce;
 • rozwiązania oparte na chmurze, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym;
 • cyberbezpieczeństwo.

Finansowanie dotyczy kosztów zakupu oprogramowania – gotowego lub dedykowanego – oraz usług typu „oprogramowanie jako usługa” (software as a service – SaaS). Dodatkowe koszty podlegające finansowaniu:

 • zakup usług wdrożeniowych;
 • koszty niezbędnych szkoleń pracowników;
 • zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych.

Instytucja Finansująca niebawem udostępni dokumentację programową oraz opublikuje szczegółowe warunki otrzymania wsparcia. Zachęcamy do kontaktu.

« Powrót