Aktualności

2 sierpnia 2021

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

6 września br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs dot. wspierania miko-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji – bony na cyfryzację.

Celem konkursu w Działaniu 6.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie finansowe sektora MŚP w realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystywania technologii cyfrowych. Budżet konkursu wynosi 110 milionów złotych.

Pomoc może być przeznaczona na:

 • licencjonowanie lub zakup oprogramowania;
 • zakup środków trwałych (sprzętu informatycznego);
 • zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego;
 • zakup usług polegających na dostosowaniu modelu działalności firmy do warunków pandemii COVID-19 oraz zwalczania jej negatywnych skutków.

Planowany instrument powinien przyczynić się do wdrożenia innowacji produktowej lub innowacji procesowej dotyczącej sposobu świadczenia usług lub produkcji wyrobów. Ponadto, projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z następujących obszarów:

 • zarządzanie firmą za pośrednictwem rozwiązań IT;
 • automatyzacja procesów w firmie (w tym praca zdalna);
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji i/lub analityki biznesowej (business intelligence);
 • rozwój tzw. cyberbezpieczeństwa;
 • prowadzenie sprzedaży i obsługi klienta w środowisku on-line (e-commerce);
 • marketing internetowy;
 • wykorzystanie technologii mobilnych.

Warunki udzielania wsparcia:

 • wartość kosztów kwalifikowalnych: od 60 000 zł do 300 000 zł.
 • wartość wsparcia: od 51 000 zł do 255 000 zł.
 • poziom dofinansowania: 85%.

Kryteria oceniane w Działaniu 6.2. to m.in.:

 1. Projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia;
 2. Zgodność z zasadami horyzontalnymi, wymienionymi w art. 7 i 8 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1303/2013;
 3. Projekt dotyczy podmiotu działającego w branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 20 września do 20 października br.

W celu określenia możliwości ubiegania się o wsparcie w obszarze cyfryzacji  zapraszamy do kontaktu.

« Powrót