Aktualności

1 czerwca 2022

Wsparcie przedsiębiorców z branży czasu wolnego

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w dniu 31.05.2022 r. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”.

Celem programu IMPULS jest zorganizowanie konkursu dla mikro- i małych przedsiębiorstw z woj. pomorskiego, które działają w sektorze turystyki, świadcząc usługi:

 • noclegowe – m.in. hotele, pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe;
 • gastronomiczne – m.in. restauracje, kawiarnie, puby;
 • sportowe;
 • artystyczne;

a także dla organizatorów turystyki oraz eventów (tj. targi, wystawy, czy kongresy).

Przewidywana pula środków dla grantobiorców to około 40 milionów złotych. Z kolei maksymalna wartość pojedynczego grantu wyniesie do 160 tys. zł, lecz nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć mających na celu rozwój działalności i poprawę konkurencyjności i/lub jej odzyskanie po pandemii COVID-19). Będą to m.in. wprowadzanie nowych usług, unowocześnianie wyposażenia, wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, proekologicznych, czy cyfryzacja.

Do wsparcia najprawdopodobniej będą się kwalifikowały koszty związane z:

 • rozbudową lub przebudową pomieszczeń – w tym ich adaptacją do wymogów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zakupem środków trwałych – w tym wyposażenia;
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych.

Nabór wniosków w konkursie na granty dla przedsiębiorców ma rozpocząć się już pod koniec czerwca 2022 r. Więcej informacji zostanie udostępnione w momencie ogłoszenia naboru, prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca 2022 r.

Aktualizacja z 06.06.2022 r.:

Na początku czerwca 2022 r. pojawiło się więcej szczegółowych informacji oraz wymogów programowych:

 • o grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro- lub mali przedsiębiorcy;
 • firmy muszą działać co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadać w działalności głównej PKD dopuszczony do udziału w konkursie;
 • firmy muszą wykazać co najmniej 25% spadek przychodów (liczony na podst. średniej za lata 2020-21 do 2019 r.);
 • 35 dni – przyjmowanie dokumentów rozpocznie się po upływie 30 dni od ogłoszenia konkursu i będzie trwało przez 5 dni;
 • do dofinansowania zostaną wybrane firmy, których projekty uzyskały najwyższą ilość punktów – nie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”;
 • przedsiębiorca będzie mógł złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek;
 • okres kwalifikowalności wydatków wynosi od dnia ogłoszenia konkursu do 30.06.2023 r.
« Powrót