Kontakt

Napisz, lub zadzwoń:

 

European Projects Group Sp. z o.o.
ul. Heleny 29
80-299 Gdańsk
Tel: 58 732 19 28
biuro@europg.pl

NIP: 957-101-36-15
KRS: 0000323980
REGON: 220739976

Kapitał zakładowy: 87.500 zł (w całości opłacony)

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

* – pola wymagane