Aktualności

12 września 2022
Wsparcie dla działalności dot. produkcji rolnej i spożywczej

Pod koniec sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie dot. wsparcia dla przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Czytaj więcej
1 lipca 2022
Perspektywa 2021-2027 – już niebawem rusza nabór w programie Kredyt na innowacje technologiczne

Z końcem czerwca sfinalizowane zostały rozmowy ws. Umowy Partnerstwa, prowadzone pomiędzy polskim rządem, a Komisją Europejską.

Czytaj więcej
1 czerwca 2022
Wsparcie przedsiębiorców z branży czasu wolnego

Agencja Rozwoju Pomorza otrzymała dofinansowanie na zorganizowane konkursu dla przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

Czytaj więcej
7 kwietnia 2022
Perspektywa 2021-2027 – aktualny stan przygotowań w programie FENG

16.03.2022 r. do Komisji Europejskiej została przekazana zaakceptowana przez Radę Ministrów nowelizacja założeń programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

Czytaj więcej
14 lutego 2022
Robogrant – wsparcie dla przemysłu w 2022 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała plan działań na rok bieżący.

Czytaj więcej
8 października 2021
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – założenia na lata 2021-2027

Niebawem ruszą pierwsze nabory w programie wspierającym inwestycje w innowacje.

Czytaj więcej
1 września 2021
Nowe możliwości finansowania projektów – Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Celem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) jest złagodzenie gospodarczych oraz społecznych skutków pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wsparcie europejskich gospodarek i społeczeństw.

Czytaj więcej
5 sierpnia 2021
Specjalne Strefy Ekonomiczne – zachęty inwestycyjne dla firm

Przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe mogą skorzystać z instrumentu polegającego na zwolnieniu z podatku dochodowego PIT lub CIT.

Czytaj więcej
2 sierpnia 2021
Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

6 września br. PARP ogłosi konkurs dot. wspierania MŚP w obszarze cyfryzacji – bony na cyfryzację.

Czytaj więcej
29 lipca 2021
Fundusze Europejskie – założenia na lata 2021-2027

30.06.2021 r. opublikowano pakiet pierwszych rozporządzeń dotyczących najbliższej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej