Referencje

ZUI APEKS SP. Z O.O.

System rejestracji lądowego pasa strefy brzegowej

List referencyjny
Marine Projects Ltd.

Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych jednostek pływających

List referencyjny
Ultra Fog

Prace B+R nad opracowaniem nowych dysz p.poż.

List referencyjny
ZUI APEKS Sp. z o.o.

Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywne przetwarzanie wielkich danych.

List referencyjny
IQ PL Sp. z o.o.

Rozwój IQ PL Sp. z o.o. o nowe usługi z zakresu bezpieczeństwa danych.

List referencyjny
PHU Kaja II

Ekspansja działności firmy na rynki zagraniczne.

List referencyjny
Ekodrom Sp. z o.o.

Innowacyjna technologia wbijania grodzic, profili, rur i pali.

List referencyjny
EKOFINN-POL Sp. z o.o.

Weryfikacja materiału do budowy i konstrukcji bioreaktora do fermentacji metanowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

List referencyjny
PHU IWKD

Zakup usługi doradczej przez Gwóźdź Adam PHU IWKD, w celu zwiększenia zdolności firmy do budowania przewagi rynkowej

List referencyjny
RADMOR S.A.

Inwestycja w rozbudowę infrastruktury badawczej RADMOR S.A.

List referencyjny