Referencje

Eco Point Sp. z o.o. Sp.k.

Zwiększenie konkurencyjności Eco Point Sp. z o.o. Sp. K. w wyniku wprowadzenia nowej usługi z zakresu technologii portowych.

List referencyjny
Klima-Therm Sp. z o.o.

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego KLIMA-THERM Sp. z o.o.

List referencyjny
Stesar Sp. z o.o. Sp.K.

Budowa centrum badawczo-rozwojowego firmy STESAR.

List referencyjny
ZUI APEKS SP. Z O.O.

System rejestracji lądowego pasa strefy brzegowej

List referencyjny
Marine Projects Ltd.

Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych jednostek pływających

List referencyjny
Ultra Fog Sp. z o.o.

Prace B+R nad opracowaniem nowych dysz p.poż.

List referencyjny
ZUI APEKS Sp. z o.o.

Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywne przetwarzanie wielkich danych.

List referencyjny
IQ PL Sp. z o.o.

Rozwój IQ PL Sp. z o.o. o nowe usługi z zakresu bezpieczeństwa danych.

List referencyjny
PHU Kaja II

Ekspansja działności firmy na rynki zagraniczne.

List referencyjny
Ekodrom Sp. z o.o.

Innowacyjna technologia wbijania grodzic, profili, rur i pali.

List referencyjny