Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Naszą misją jest pomoc w rozwoju polskich przedsiębiorstw. W zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej obsługujemy głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednakże szeroki zakres usług oraz duże doświadczenie w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz środowiskowego przyciąga zainteresowanie naszą ofertą wśród dużych firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zajmujemy się projektami powyżej 400 000 zł.

Cross-financing oznacza wydatek poniesiony w ramach tzw. instrumentu elastyczności. W Regionalnym Programie Operacyjnym zazwyczaj uznawane są płatne szkolenia, kursy itp. (jednak nie przeszkolenie) o tematyce związanej z realizacją projektu.

Oznacza to, że dotacja zostaje wypłacona po dokonaniu zadeklarowanego wydatku związanego z projektem. Po prawidłowym wypełnieniu, złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność proporcjonalna część przyznanej dotacji zostaje przelana na Państwa konto.

Zatrudnienie powinno zostać utrzymane w okresie 3 lat od dnia zakończenia projektu. Za dzień zakończenia projektu uznaje się na ogół datę, gdy poniesione i rozliczone zostały wszystkie wydatki, a także został rozliczony wniosek o płatność końcową. Jednak należy upewnić się za każdym razem i sprawdzić zapisy umowy o dofinansowanie.

Wnioski dla przedsiębiorstw w ramach działań:

 • Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy)
 • Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy)
 • Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa)

należy składać w Agencji Rozwoju Pomorza, mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472 D. Terminy, w których należy składać wnioski przedstawione są na stronie www.arp.gda.pl .

Państwa projekt wpisuje się w Działanie 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa. W ramach projektu mogą Państwo otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania wynoszącą 200 tys. zł.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza się w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Najczęściej taką kartę sporządza się gdy planowana inwestycja znajduje się w tzw. drugiej grupie Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, lub czasami gdy planowana inwestycja podlega zgłoszeniu lub pozwolenia budowlanemu i ma być współfinansowana ze Środków Publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uzyskanie decyzji środowiskowej przy budowie elektrowni wiatrowej wymagane jest gdy:

 • są zlokalizowane na lądzie lub na obszarach morskich, a nominalna moc elektrowni wynosi 100 MW lub więcej
 • są zlokalizowane na obszarach morskich RP
 • osiągają wysokość co najmniej 30 m
 • są zlokalizowane na Art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.7).obszarach objętych formami ochrony przyrody.

... czyli praktycznie w każdym przypadku.

Badania przemysłowe to czynności polegające na zdobyciu nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów bądź usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń w obecnych produktach, procesach lub usługach. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych

Prace rozwojowe to nic innego jak wykorzystanie obecnie istniejącej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologi czy biznesu. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe to także budowa prototypów, testowanie ich i dalsze udoskonalanie.

UWAGA: Poziom dofinansowania badań przemysłowych jest wyższy niż prac rozwojowych, a dokładny procent dotacji jest każdorazowo publikowany podczas ogłaszania konkursów.

Główne korzyści stanowią: - bieżąca znajomość konkurencji (umożliwiająca ocenę szans i zagrożeń wynikających z jej działań); - rozpoznanie preferencji klientów pod kątem lepszego dopasowania do nich oferty własnej; - możliwość właściwego rozplanowania wielkości produkcji.

To  rodzaj pomocy publicznej, głównie drobne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Założona jest jako pomoc o limicie do 200 tys Euro na 3 lata, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego do 100 tysięcy euro.

Eksperci EuroPG również zajmują się rozliczaniem projektu współfinansowanych ze środków publicznych. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie również w rozliczaniu projektów finansowanych z różnych funduszy.

Co do zasady dotacja jest formą pomocy bezzwrotnej. Jednak zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie jaką podpisuje Beneficjent, w przypadku niedotrzymania warunków w niej zawartych może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami.

Aktualności

 • Dotacje na projekty B+R w woj. Pomorskim

  08.01.2019

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie aktywności badawczo- rozwojowej  przedsiębiorstw ( w ramach działania 1.1. Ekspansja... Więcej »

 • Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R

  24.07.2018

  Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R Jak poinformowała Gazeta Prawna ulga podatkowa cieszy się coraz większym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Za rok 2017 podatnicy CIT odliczyli ok 543... Więcej »

 • Kolejny sukces w ramach projektów badawczych

  15.05.2018

   Kolejny sukces w ramach projektów badawczych w woj. Pomorskim W rozstrzygniętym 11 maja br. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje” zostało... Więcej »

Zaufali nam