Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Dotacje na projekty z zakresu przeprowadzenia prac B+R w woj. Warmińsko Mazurskim.  

Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

CEL PROJEKTU

 • wsparcie działalności B+R:  tworzenie lub rozwój działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych
 • prowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych,

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI

 • przedsiębiorstwa (MŚP i duże)
 • grupy przedsiębiorstw (MŚP i duże)
 • konsorcja: przedsiębiorstw, podmiotów naukowo-badawczych, uczelni – liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

 

Siedziba/oddział beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

KOSZTY KWALIFKOWALNE

 1. Roboty budowlane:
 2. Koszty dotyczące realizacji projektów polegających na wsparciu działalności B+R, w tym:
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • zakup lub modernizacja aparatury, maszyn i urządzeń potrzebnych do utworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
 • zakup usług informatycznych i technicznych związanych z utworzeniem lub rozwojem zaplecza badawczo – rozwojowego
 • zakup szkoleń oraz promocja

 

 3. Koszty dotyczące realizacji projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym:

 • koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy danym projekcie
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty amortyzacji aparatury oraz WNiP
 • zakres i okres amortyzacji odpowiada potrzebom projektu
 • koszty uzyskania praw wyłącznych do własnych rozwiązań technologicznych
 • koszty związane z promocją prowadzenia badań
 • koszty materiałów potrzebnych do prowadzenia badań oraz koszty bieżącej konserwacji urządzeń

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • mikro, małe – 200 000,00 zł
 • średnie – 400 000,00 zł
 • duże – 800 000,00zł

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • mikro, małe – 1 000 000,00 zł
 • średnie – 3 000 000,00 zł
 • duże – 5 000 000,00zł

 

ZALETY

 • obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in. poprzez dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
 • dofinansowanie od 25  do 70 % (w zależności od typu projektu i wielkości przedsiębiorstwa)
 • otrzymanie pomocy na  działalność badawczo – rozwojową
 • promocja firmy

 

WARUNKI

 • prace nad realizacją projektu nie mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • opinia o innowacyjności produktowej lub technologicznej

 

W celu uzyskania szczegółowej informacji zapraszamy do kontaku z naszymi ekspertami.

 

 

28.02.2018

Aktualności

 • Zwiększenie ulgi podatkowej na prace B+R

  23.02.2018

  Z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła obowiązywać ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Nowelizacja umożliwia odliczenie określonych kategorii... Więcej »

 • Znaczące ułatwienie w woj. Warmińsko – Mazurskim

  31.01.2018

  Zgodnie z informacjami podanymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursach ogłaszanych po 22 stycznia 2018 r. będzie wymagane tylko jedno... Więcej »

 • Dotacja na laboratorium

  01.11.2017

  Miesiąć październik przyniósł kolejne miliony złotych naszym klientom. Oprócz pozytywnych rozstrzygnięć konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pozyskaliśmy wsparcie w ramach PO IR działanie 2.1. "Wsparcie... Więcej »

Zaufali nam