Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Pewnie większość z nas pamięta emocje towarzyszące uchwalaniu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Po ogłoszeniu decyzji Rady Europejskiej w sprawie podziału pieniędzy unijnych, zatwierdzić musiał je Parlament Europejski.

W efekcie Polsce przyznano na realizację polityki spójności aż 72,9 mld euro, które po przeliczeniu cen stałych na bieżące wzrosły do 82,3 mld euro. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad nowymi zasadami i systemem inwestowania przyznanych środków. Specjaliści EuroPG przewidują, środki te będą dostępne na przełomie 2014 i 2015 r.

Polityka spójności
W latach 2014-2020 Polska otrzyma w ramach polityki spójności 82,5 mld euro. Spora część przewidziana jest na infrastrukturę (głównie autostrady i drogi ekspresowe), transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację (szerokopasmowy Internet, e-usługi administracji), aktywizację zawodową i społeczną. Imponujące środki przyznano także na rozwój przedsiębiorczości, badania naukowe i ich komercjalizację.

Prócz ustalenia wysokości i podziału budżetu pomiędzy kraje członkowskie, podjęto także inne istotne decyzje dotyczące perspektywy 2014-2020. Po pierwsze będzie można traktować podatek VAT jako koszt kwalifikowalny i liczyć na jego refundację. Po drugie, zróżnicowany będzie poziom dofinansowania unijnego regionów ze względu na poziom PKB, np. na Mazowszu będzie to do 80%, a w pozostałych województwa nawet 85%.

Programy Regionalne

Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie
małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

60% funduszy strukturalnych (tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) przeznaczono na realizację 15 regionalnych programów dotyczących regionów słabiej rozwiniętych (PKB poniżej 75% średniej unijnej), czyli wszystkich polskich województw z wyjątkiem mazowieckiego.

Uwzględnione są w tym dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Województwo mazowieckie

Na regionalny program operacyjny woj. mazowieckiego przewidziano ok. 60%, czyli jak wyliczono 2 087,9 mln euro. . środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, tj. 1,7 mld euro dostępne będą dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych.

Programy krajowe

Zaplanowano 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla Polski Wschodniej. Propozycja podziału środków przewiduje największe nakłady na program Infrastruktura i Środowisko, czyli m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii. Drugim najważniejszym programem będzie Inteligentny Rozwój wspierający kooperację biznesu i nauki.

 

Przygotowania do nowego rozdania

W maju 2012 rząd uczynił odpowiedzialnym za koordynację przygotowania dokumentów programowych oraz rozwiązań wdrożeniowych i instytucjonalnych  Ministra Rozwoju Regionalnego. Obecnie nad podstawami wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

15 stycznia 2013 rząd przyjął założenia Umowy Partnerstwa pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Dokument wskazuje sposób realizacji celów rozwojowych za pieniądze unijne oraz określa kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020. Wymienia m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie. Ustala także układ programów operacyjnych, system ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za dysponowanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.

W trakcie tworzenia zapisów umowy odbyły się konsultacje społeczne z partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi. Czas na zgłaszanie uwag trwał od połowy lipca do połowy września 2013 r.

8 stycznia Rada Ministrów przyjęła dokument umowy partnerstwa, który będzie negocjowany z Komisją Europejską. W tym samym czasie, do nowej perspektywy budżetowej przystosowywane jest polskie prawo. Powstaje także wzór Kontraktu Terytorialnego, czyli umowy między rządem a samorządami.

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy ruszyły w połowie 2015 r.

Data publikacji: 13.03.2014

Aktualności

 • Dotacje na projekty B+R w woj. Pomorskim

  08.01.2019

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie aktywności badawczo- rozwojowej  przedsiębiorstw ( w ramach działania 1.1. Ekspansja... Więcej »

 • Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R

  24.07.2018

  Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R Jak poinformowała Gazeta Prawna ulga podatkowa cieszy się coraz większym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Za rok 2017 podatnicy CIT odliczyli ok 543... Więcej »

 • Kolejny sukces w ramach projektów badawczych

  15.05.2018

   Kolejny sukces w ramach projektów badawczych w woj. Pomorskim W rozstrzygniętym 11 maja br. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje” zostało... Więcej »

Zaufali nam