Referencje

Bielak-Czartery.pl

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Tytuł projektu
„Niwelowanie skutków pandemii COVID-19 przez firmę Bielak-Czartery.pl”, „Wdrożenie przez przedsiębiorstwo Bielak-Czartery.pl systemu informatycznego w celu cyfrowej obsługi klienta”, „Rozszerzenie oferty przez firmę Bielak-Czartery.pl o nowoczesne usługi paramedyczne na wodzie”

« Powrót