Referencje

CAMPPINUS PARK Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Działanie 1.5 RPO woj zachodniopomorskiego: Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł projektu
Wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego na mapie Pomorza

« Powrót