Referencje

Centrum Medyczne Świętego Łukasza Sp. z o.o. Sp. K.

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne

Tytuł projektu
Wdrożenie interoperacyjnego systemu pozwalającego na wzrost jakości i efektywności świadczenia usług medycznych w Centrum Medycznym Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. K.

« Powrót