Referencje

Eco Point Sp. z o.o. Sp.k.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO WP poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane

Tytuł projektu
Zwiększenie konkurencyjności Eco Point Sp. z o.o. Sp. K. w wyniku wprowadzenia nowej usługi z zakresu technologii portowych.

« Powrót