Referencje

EKODROM Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje na usługi dla firm – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu
Zakup usługi doradczej w celu zbudowania i zwiększania przewagi konkurencyjnej EKODROM SP. Z O.O.

« Powrót