Referencje

EKOFINN-POL Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – PO IR poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSL

Tytuł projektu
Weryfikacja materiału do budowy i konstrukcji bioreaktora do fermentacji metanowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

« Powrót