Referencje

Fogia Furniture Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa na rynki związane z obszarem Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

« Powrót