Referencje

HARDSOFT S.C.

Rodzaj zamówienia
Opracowanie strategii rozwoju firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu
Zakup usługi doradczej w celu zwiększenia zdolności Hardsoft S.C. do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku.

« Powrót