Referencje

IQ PL Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO WP poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane

Tytuł projektu
Rozwój IQ PL Sp. z o.o. o nowe usługi z zakresu bezpieczeństwa danych.

« Powrót