Referencje

Jerzy Gawroniak Ośrodek Wczasów Zdrowotnych

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu
Wprowadzenie nowej usługi w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych „U Zbója”

« Powrót