Referencje

Klima-Therm Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; działanie 2.1.

Tytuł projektu
Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego KLIMA-THERM Sp. z o.o.

« Powrót