Referencje

KLIMOR Sp. z o.o. Sp. K.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO WP poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu
Technologia hybrydowych układów chłodniczych dla systemów klimatyzacji

« Powrót