Referencje

Marine Projects Ltd.

Rodzaj zamówienia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu
Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.

« Powrót