Referencje

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje UE – dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 dla Poddziałania 2.2.1

Tytuł projektu
Wprowadzenie mobilnych usług medycznych

« Powrót