Referencje

PHU IWKD

Rodzaj zamówienia
Rozliczenie projektu współfinansowanego z funduszy UE – Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie II.1

Tytuł projektu
Rozwój sieci światłowodowej FTTH IWKD w województwie warmińsko-mazurskim

« Powrót