Referencje

PHU IWKD

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO W-M poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu
Zakup usługi doradczej przez Gwóźdź Adam PHU IWKD, w celu zwiększenia zdolności firmy do budowania przewagi rynkowej

« Powrót