Referencje

PHU Kaja II

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – RPO W-M poddziałanie 1.3.5. Usługi dla MŚP

Tytuł projektu
Zakup usługi doradczej w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej firmy Sławomir Jarzyło PHU KAJA II

« Powrót