Referencje

PTH Supertour Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia
Dotacje UE – Działanie 3.2.2 RPO woj. mazowieckiego „Modele biznesowe”

Tytuł projektu
Ekspansja firmy SUPERTOUR na rynki zagraniczne.

« Powrót