Referencje

RADEVELIA Sp. z o. o.

Rodzaj zamówienia
RPO WP 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne – pozyskanie dotacji i rozliczenie projektu

Tytuł projektu
Innowacyjny system nawadniania

« Powrót