Referencje

RADMOR S.A.

Rodzaj zamówienia
Dotacje z Unii Europejskiej – PO IR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Tytuł projektu
Inwestycja w rozbudowę infrastruktury badawczej RADMOR S.A.

« Powrót